Choose your region
Контакт · Languages: BG | EN
Menu

Дарение на "Пайплайф България" за социалния комплекс от къщи на Хабитат в Костинброд

 

Пайплайф България направи за втори път дарение на строящия се комплекс от социални къщи на Хабитат в Костинброд. Дарението е материали за ВиК и отоплителната инсталация на къщите. Пайплайф предостави системата SIlverline за водопровод, Solidpipe тръбите с карбон, за вътрешна канализация и Radopress за отопление, а на предния етап от строителството освен сградните инсталации Пайплайф достави и площадковата канализация и водопровод - ревизионни шахти PRAKTO, тръбите PRAGMA, РЕ тръби за водопровод и РЕ резервоар за вкопаване, който е част от системата за управление на дъждовните води.
Пайплайф е международен партньор на Хабитат и с удоволствие участва в редица социални проекти на организацията.

Изпълнител на строителната дейност и тръбните инсталации е фирма Екострой АИ - Иван Аврамов.

Habitat
-3_0
-2