Choose your region
Контакт · Languages: BG | EN
Menu

Дренажна система на основи-стъпка две в изграждането на нашата еднофамилна къща

 

Дренажна система на основи-стъпка две в изграждането на нашата еднофамилна къща
Основите макар и добре хидроизолирани, е желателно да са защитени и от дренажна система. Чрез нея подпочвените води се отвеждат в канализацията и не се допуска водата да се събира около основите и да доведе до пробив в хидроизолацията, което би могло да нанесе щети на цялата сграда.
Дренажната система се състои от тръби с подходящи нарези, в нашия случай това са Pragma тръби с 220⁰ на перфорацията. Те позволяват уловената вода да се отведе в желаната посока. Тръбите се завиват с геотекстил и фракция, които не позволяват на кал и отлагания да запушат отворите на тръбите. Различните клонове се свързват или ревизират чрез шахти тип "PRAKTO". Тези малки шахти дават много възможности за свързване и са изключително лесни за монтиране и обслужване.
Така спазвайки основните изисквания за изграждане на правилна дренажна система ще си осигурите сухи основи.

3