Choose your region
Контакт · Languages: BG | EN
Menu

Каскадни шахти от вихров тип PRO TORNADO на Pipelife

Ревизионните шахти на Pipelife предлагани на пазара се отличават със своята висока водоплътност, материал с отлични качества, стандартизация и комбинативност при различни проектни условия. Освен стандартните ревизионни шахти и предлаганите до момента каскадни шахти от шахтов тип (с довеждаща тръба, завършваща при шахтата с вертикален участък, отвеждащ към дъното на шахтата-тип байпас) може да задоволим нашите клиенти и с един нов продукт –каскадна шахта от вихров тип. Тяхното приложение е да не се превишават максималните допустими скорости в тръбните участъци при стръмни терени поради тангенциалното включване на тръбопровода към шахтата и наличието на минимум две вихрови камери, които позволяват да се постигне нужното въртеливо, спираловидно движения на водата, за да може да се намали енергията на потока.

Предлаганите шахти се произвеждат от стандартните PRO елементи, използвани за направата на ревизионни  шахти, което позволява да се правят различни комбинации на включване, като диаметър и кота, брой вихрови камери и височина на самата шахта.

Крайният продукт отговаря на европейските стандарти, на действащата нормативна уредба у нас и на съответните нужди на проектанта за монтаж на това съоръжение в конкретни ситуации.

Многообразието от приложения, здравината и водоплътността на този нов тип шахти са гарантирани не по-малко от доказаните вече стандартни ревизионни шахти.